Favourite Chess Links
Избрани постоянни адреси
 

TWIC = The Week In Chess
Текущи шахматни световни новини и адреси. Намира се в Лондонския Chesscenter.
Води се от Mark Crowther. Обновява се непрекъснато.

ChessPlanet
Текущи шахматни световни новини и адреси. Намира се в Швейцария.
Официален сайт на Световната шахматна федерация. Обновява се непрекъснато.
 
International Correspondence Chess Federation
Официален сайт на Международната федерация по Кореспондентен шах.

Chess Informant 
Сайт на Шахматният информатор. Белград.

Inside Chess Online
Сайт на шахматното списание Inside Chess на Seirawan. В екипа е д-р Николай Минев.
 
US Chess Federation
Официален сайт на Американската шахматна федерация.Към BG-Chess On-Line
Входната точка на Български шах он-лайн

Към кръстопътя
Входната точка на този сайт