E-Mail Chess
Кореспондентски
шах
 

ПРАВИЛА ЗА ИГРА
ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
(E-MAIL)

(последна редакция 21.01.98)

1) Игра и управление
A. Партиите трябва да се играят съгласно ФИДЕ Правилника за шаха, където той е приложим.
B. A Турнирен ръководител трябва да бъде определен, който е отговорен за за провеждането на турнира и протичането на партиите.
C. Партиите се играят по електронна поща. Ако някой играч загуби достъп до електронна-поща и не е в състояние, поради каквато и да било причина, да го възстанови до 30 дни, той ще се счита за напуснал турнира.

2) Предавания
A. Ходовете трябва да бъдат номерирани и изпратени
B. на международната цифрова или друга взаимно съгласувана нотация
C. чрез електронни-пощенски съобщения
D. които съдържат пълното име и електронен-пощенски адрес на изпращача и
E. последователен запис на всички ходове и потвърждение на датата на която е било изпратено последното съобщение на противника.
F. Изпращачът трябва да запише в събщението
G. датата на която е било получено последното съобщение на противника
H. очакваната дата на отговора.
I. Ако това липсва, получателя приема разумни дати и уведомява с отговора си.
J. Когато очакваната дата не съвпада с получената пощенска дата, това трябва да се коригира от получателя и изпращачът да бъде уведомен с отговора.
K. Използваното време за хода (виж 6D) и натрупаното време за партията трябва също да бъдат записани.
L. Нормално приемливото време за предаването по електронна-поща е един ден. Ако е обявено по-дълго време за предаване, може да бъде потърсен Ръководителя за решение.

3) Липса на отговор
A. Ако няма отговор но даден ход в рамките на 14 дни, всички данни трябва да се повторят с копие до Турнирния ръководител.
B. Ако не се получи отговор след нови 14 дни, играчът трябва да информира незабавно Турнирния ръководител и да чака неговото решение.
C. Партии в които не е бил изпращан ход в продължение на 40 дни могат да бъдат зачетени като загубени за играчи, които не са информирали Турнирния ръководител да забавянето.

4) Ходове и поредици
A. Никой възможен ход не може да бъде върнат след изпращане – писмени грешки са обвързващи ако са възможни ходове. Правилното повтаряне на последния ход е необходимо за да бъде валиден ходът на изпращача.
B. Нечетливи или невъзможни ходове трябва да бъдат върнати на изпращача за незабавна корекция, но без никакво задължение да се играе въпросната фигура.
C. Съобщение изпратено без ход-отговор трябва да се третира като нечетлив ход.
D. Пропускането или добавянето на на шахматни знаци (като „шах“, „взима“, „ан пасан“) е без значение.
E. Предложения за условни поредици са обвързващи докато получателят не направи различен от предложението ход .
F. Всеки приет ход от преложението трябва да бъде правилно повторен с отговора.
G. Ако не се отговори на приета условна поредица това тряба да се третира като нечетлив ход.

5) Записвания и доклади
A. Последователен запис на партията трябва да се пази до края на турнира и да се изпрати на Турнирния ръководител при поискване.
B. Ако един играч не отговаря на запитвания от Турнирния ръководител този играч може да бъде смятан за напуснал турнира.
C. Промени в постоянния електронен-пощенски и/или пощенски адрес трябва да бъдат съобщени на Турнирния ръководител и на противниците.
D. Турнирният ръководител трябва да бъде незабавно уведомен за всяко несъгласие между състезателите относно играта.
E. Турнирният ръководител трябва да бъде незабавно уведомен ако възникне някаква съществена повреда в устройствата или програмите.

6) Разрешено време и наказания
A. На всеки състезател са разрешени 40 дни за всеки 10хода.
B. Ограничението на времето може да бъде надхвърлено веднъж.
C. Спестеното време се натрупва.
D. Използваното време за всеки ход е разликата в дни между датата на която е бил получен последният ход на противника и пощенската дата на отговора.
E. Приети условни ходове се включват във времето изпозвано за отговора.
F. Наказание от пет дни се добавя към времето на играч, който изпрати нечетлив или невалиден ход или неправилно повтори последния ход на противника.

7) Превишаване на времето
A. Претенции че времето е било превишено трябва да бъдат изпратени на Турнирния ръководител с пълни подробности най-късно когато се отговаря на 10., 20., и.т.н. ход.
B. Същевременно противникът трябва да бъде информиран с електронно-пощенско съобщение с копие до Турнирния ръководител.
C. Всеки протест трябва да бъде изпратен на Турнирния ръководител до 14 дни от получаване на съобщението, иначе ще се смята че претенцията е приета.
D. Турнирният ръководител трябва да уведоми двамата играчи за решението. Ако Турнирният ръководител потвърди първа претенция, започва ново броене на времето на противника от датата на получаване на съобщението за претенцията.
E. Състезател, който превиши времето отпуснато му за втори път, губи партията.
F. Ако Ръководителят отхвърли претенция като необоснована, той може да отсъди че друга претенция ат този играч през текущия период от 40 дни за 10 хода няма да бъде приета.

8) Отпуск
A. Всеки състезател може да поиска до общо 30-дневен отпуск през всяка календарна година.
B. Играчи, които взимат отпуск, трябва да информират противниците си и Турнирния ръководител предварително.
C. В допълнение, Турнирният ръководител може да даде до 30-дневен допълнителен отпуск за година който в изключителни случаи може да бъде със задна дата и/или продължен.
D. Ако играч отговори с ход през време на отпуска си, останалият отпуск за тази партия се отменя и трябва да се брои нормално време.

9) Напускане
A. В случай на напускане или смърт Турнирния ръководител решава дали всички партии ще будат анулирани или останалите партии присъдени или зачетени като загуби.

10) Присъждане
A. Ако не е бил постигнат резултат към датата определена за край да играта, двамата състезатели трябва да предадат на Турнирния ръководител в рамките на 30 дни, запис на играните ходове,
B. достигнатата позиция и
C. изявление претендиращо за победа или реми, което може да бъде подкрепено с анализи.
D. Състезатели, които не желаят да предадат анализи, губят правото на апелация.
E. Турнирният ръководител съобщава на двамата състезатели решението на извършилия присъждането, указвайки дали то е предмет на апелация.

11) Апелации на присъждането
A. Всяка апелация срещу решението на извършилия присъждането трябва да бъде изпратена на Турнирния ръководител в рамките на 14 дни от получаване на съобщението,
B. след което Турнирният ръководител трябва да получи присъждане от друг оценител и да съобщи резултата на двамата състезатели. Присъждането е окончателно е по-нататъшни апелации от който и да е играч няма да бъдат приети.
C. Допълнителен анализ може да бъде предаден с апелацията.

12) Съобщаване на резултатите
A. Колкото е възможно по-скоро след края на партията, резултатът и ясен запис на играните ходове трябва да бъдат изпратени на Турнирния ръководител от двамата играчи.
B. Резултатът е официално нанесен само след получаване на този запис.
C. Ако не бъде получен запис от никой играч, резултатът може да бъде зачетен като загуба за двамата.

13) Решения и апелации
A. Турнирният ръководител може да накаже или дисквалифицира състезатели, които нарушават тези правила и
B. всеки предмет непокрит от тях се решава от Турнирния ръководител.
C. Всеки състезател може да апелира в рамките на 14 дни от получаване на решението на Турнирния ръководител пред председателя на Апелационния Трибунал на ИКЧФ, чието присъждане е окончателно.

E-MAIL ТУРНИРИ НА ИКЧФ

В сегашния момент се приемат заявки за турнири маркирани с (*). Стартирането на останалите турнири ще бъде обявено по-късно.

World Championship Tournaments (WC final)

Турнири за световно първенство (СП финал)

13 играчи
Необходима квалификация: 1./2./3. място от СП 3/4 финал
Такса за участие: няма
Награди: титла СШ, парични награди, медали, норми за титли

СП 3/4 финал

13 играчи
Необходима квалификация: ело + 2600, 1./2. място от СП 1/2 финал, 2 х GM норма,
Такса за участие: 20 шв. франка
Награди: 1-3 в СП финал, норми за титли

СП 1/2 финал(*)

11 играчи
Необходима квалификация: номинация, ело + 2570, 1. място от М-клас, GM
* квалификации от сегашните групи Email Master Class могат да бъдат използвани в новата структура за световно първенство.
Такса за участие: 30 шв. франка
Награди: 1-2 в СП 3/4 финал, норми за титли

КВАЛИФИКАЦИОННИ ТУРНИРИ

M-класа (*)

11 играчи
Необходима квалификация: ело + 2100, 1. място от Н-клас
Такса за участие: 10 шв. франка
Награди: 1-2 в СП 1/2 финал

Н-класа (*)

11 играчи
Необходима квалификация: ело + 1900, 1. място от Опен-класа
Такса за участие: 10 шв. франка
Награди: 1. в М класа

Опен-класа (*)

7 играчи
Необходима квалификация: няма изисквания
Такса за участие: 10 шв. франка
Награди: 1. в Н класа

Майсторска норма (*)

11 играчи
Необходима квалификация: ело + 2300 фиксирано, + 2350 нефиксирано
Такса за участие: 25 шв. франка
Награди: норма за титла

Турнири за купата:

Финал за купата

11 играчи
Необходима квалификация:1. или 2. място от полуфинал за купата
Такса за участие: няма
Награди: купа, награди както до сега, норми за титли (ако е възможно) квалификация за М-класа (при над 60%)

Полуфинал за купата

9 играчи
Необходима квалификация:1. или 2. място от предварителен кръг
Такса за участие: 10 швейцарски франка
Награди: 1./2. място за финал

Предварителен кръг за купата (*)

7 играчи
Необходима квалификация: няма
Такса за участие: 10 швейцарски франка
Награди: 1./2. място за полуфинал

ОТБОРНИ ТУРНИРИ

Открит отборен турнир финал:

4 играчи за отбор
Необходима квалификация: 1./2. място в секция
Такса за участие: 20 швейцарски франка на отбор

Открит отборен турнир полуфинал:

4 играчи за отбор, 7 отбора в секция
Необходима квалификация: няма
Такса за участие: 40 швейцарски франка на отбор
Награди: 1./2. във финалКъм BG-Chess On-Line
Входната точка на Български шах он-лайн

Към кръстопътя
Входната точка на този сайт